Skip to content Skip to footer
KZN SIM ZIEMIA KRAKOWSKA

Kryteria naboru mieszkań

herb

Kryterium własnościowe

Oferta społecznych inicjatyw mieszkaniowych skierowana jest do osób, które zgodnie z wymogami ustawowymi w dniu zawarcia umowy najmu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, chyba że zmiana miejsca zamieszkania związana jest z podjęciem pracy w nowej okolicy

herb

Kryterium dochodowe

Aby zostać mieszkańcem SIM, zgodnie z przepisami ustawowymi wysokość dochodu Twojego gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie może przekroczyć wartości wynikającej ze poniższego wskaźnika. Wskaźnik jest oparty na  przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym brutto ogłoszonym w gospodarce narodowej w województwie. Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto jest ogłaszane raz do roku przez obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Informacja o dochodach najemców

W dniu 17 listopada 2023 r. ogłoszone zostało przeciętne wynagrodzenie brutto w Małopolsce w2022 roku (6411,04 zł) zgodnie z którym dochody najemców nie mogą przekroczyć w przypadku gospodarstwa domowego:

  • 1- osobowego – 100% x 6411,04 zł x 1,4 (współczynnik) = 8975,46 zł
  • 2-osobowego – 145% x 6411,04 zł x 1,4(współczynnik) = 13 014,41 zł
  • 3-osobowego – 175% x 6411,04 zł x 1,4(współczynnik) = 15 707, 05 zł
  • 4-osobowego – 205% x 6411,04 zł x 1,4(współczynnik) =18 399,69 zł
  • 5-osobowego – (205%+35% za kolejną osobę) x 6411,04 zł x 1,4(współczynnik)= 21 541,1
Najemca określa liczbę osób w gospodarstwie domowym w momencie składania wniosku. Co ważne kryteria dochodowe należy spełnić w dniu zawarcia umowy najmu. Jest to istotne ponieważ od momentu złożenia wniosku do dnia zawarcia umowy najmu może upłynąć nawet kilkanaście miesięcy.
Gospodarstwo domowe Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto ogłoszone w gospodarce narodowej w województwie
1-osobowe 100%
2-osobowe 145%
3-osobowe 175%
4-osobowe 205%
5-osobowe 245%
Gospodarstwo domowe Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto ogłoszone w gospodarce narodowej w województwie
1-osobowe 100%
2-osobowe 145%
3-osobowe 175%
4-osobowe 205%
5-osobowe 245%
herb

Kryterium własnościowe

Oferta społecznych inicjatyw mieszkaniowych skierowana jest do osób, które zgodnie ​z wymogami ustawowymi w dniu zawarcia umowy najmu nie posiadają tytułu ​​prawnego do innego lokalu mieszkalnego, chyba że zmiana miejsca zamieszkania ​związana jest z ​podjęciem pracy w nowej okolicy.herb

Kryterium dochodowe

Aby zostać mieszkańcem SIM, zgodnie z przepisami ustawowymi wysokość dochodu Twojego gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie może przekroczyć wartości wynikającej ze poniższego wskaźnika. Wskaźnik jest oparty na  przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym brutto ogłoszonym w gospodarce narodowej w województwie. Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto jest ogłaszane raz do roku przez obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.Gospodarstwo domowe Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto ogłoszone w gospodarce narodowej w województwie
1-osobowe 100%
2-osobowe 145%
3-osobowe 175%
4-osobowe 205%
5-osobowe 245%

W dniu 17 listopada 2023 r. ogłoszone zostało przeciętne wynagrodzenie brutto w Małopolsce w2022 roku (6411,04 zł) zgodnie z którym dochody najemców nie mogą przekroczyć w przypadku gospodarstwa domowego:

  • 1- osobowego – 100% x 6411,04 zł x 1,4 (współczynnik) = 8975,46 zł
  • 2-osobowego – 145% x 6411,04 zł x 1,4(współczynnik) = 13 014,41 zł
  • 3-osobowego – 175% x 6411,04 zł x 1,4(współczynnik) = 15 707, 05 zł
  • 4-osobowego – 205% x 6411,04 zł x 1,4(współczynnik) =18 399,69 zł
  • 5-osobowego – (205%+35% za kolejną osobę) x 6411,04 zł x 1,4(współczynnik)= 21 541,1

Najemca określa liczbę osób w gospodarstwie domowym w momencie składania wniosku. Co ważne kryteria dochodowe należy spełnić w dniu zawarcia umowy najmu. Jest to istotne ponieważ od momentu złożenia wniosku do dnia zawarcia umowy najmu może upłynąć nawet kilkanaście miesięcy.

logo-dark

Nowoczesne

KZN SIM Ziemia Krakowska

ul. Szkolna 4
32-043 Skała

REGON: 526796977
NIP: 5130290298
KRS: 0001090812
Kapitał zakładowy: 33 000 500,00 zł

Spółka

Za sprawą współpracy gmin z województwa małopolskiego oraz Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Krajowy Zasób Nieruchomości, KZN SIM Ziemia Krakowska zrealizuje projekt budowy nowych mieszkań na wynajem z przystępnym czynszem dostosowanym dla osób o umiarkowanych dochodach.

KZN SIM Ziemia Krakowska © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Za sprawą współpracy gmin z województwa małopolskiego oraz Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Krajowy Zasób Nieruchomości, KZN SIM Ziemia Krakowska zrealizuje projekt budowy nowych mieszkań na wynajem z przystępnym czynszem dostosowanym dla osób o umiarkowanych dochodach.