Skip to content Skip to footer
KZN SIM ZIEMIA KRAKOWSKA

O spółce

Poznaj KZN SIM Ziemia Krakowska

KZN SIM Ziemia Krakowska powstała w calu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w województwie małopolskim.

Za sprawą współpracy gmin z województwa małopolskiego oraz Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Krajowy Zasób Nieruchomości, KZN SIM Ziemia Krakowska zrealizuje projekt budowy nowych mieszkań na wynajem z przystępnym czynszem dostosowanym do osób o umiarkowanych dochodach. 

Jak to możliwe?

KZN SIM Ziemia Krakowska to spółka prawa handlowego, której wspólnikami jest jedenaście gmin z województwa małopolskiego oraz Krajowy Zasób Nieruchomości. Działalność SIM oparta jest na przepisach ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Ścisła współpraca Gmin oraz Skarbu Państwa zapewnia pozyskanie preferencyjnych źródeł finansowania przeznaczonych na budowę nisko-czynszowych mieszkań. W przeciwieństwie do działań klasycznych deweloperów, KZN SIM Ziemia Krakowska nie sprzedaje mieszkań. Misją SIM jest stworzenie atrakcyjnej oferty mieszkaniowej w formie długoterminowego najmu dla osób, które zmagają się z ubóstwem mieszkaniowym w regionie.  

KZN SIM Ziemia Krakowska działa jako podmiot non for profit. To znaczy, że nie działa w celu osiągnięcia zysku. Zamiast tego realizuje zadania z zakresu upowszechnienia dostępu do społecznego budownictwa czynszowego.

Właściciele spółki

KZN SIM Ziemia Krakowska Sp. z o.o. bazuje na współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Krajowym Zasobem Nieruchomości, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej

Zarząd spółki

Aleksander Gołdynia – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Alfred Szylko  – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Agata Jarząbek – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Marta Łysak – Sekretarz Rady Nadzorczej 

Joanna Skrzyszowska – Członkini Rady Nadzorczej

Tomasz Studziński – Członek Rady Nadzorczej 

Jacek Dusza – Członek Rady Nadzorczej

logo-dark

Nowoczesne

KZN SIM Ziemia Krakowska

ul. Szkolna 4
32-043 Skała

REGON: 526796977
NIP: 5130290298
KRS: 0001090812
Kapitał zakładowy: 33 000 500,00 zł

Spółka

Za sprawą współpracy gmin z województwa małopolskiego oraz Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Krajowy Zasób Nieruchomości, KZN SIM Ziemia Krakowska zrealizuje projekt budowy nowych mieszkań na wynajem z przystępnym czynszem dostosowanym dla osób o umiarkowanych dochodach.

KZN SIM Ziemia Krakowska © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Za sprawą współpracy gmin z województwa małopolskiego oraz Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Krajowy Zasób Nieruchomości, KZN SIM Ziemia Krakowska zrealizuje projekt budowy nowych mieszkań na wynajem z przystępnym czynszem dostosowanym dla osób o umiarkowanych dochodach.